Mine samlinger

Flere af objekterne i mine samlinger ligger til grund for de fleste  af mine artikler, således vil der være en sammenhæng mellem samlingerne og artiklerne.