2 sk. blå

Lokalbrev fra Horsens annulleret i perioden 1861-65, og frankeret med 2 skilling 1854. Med cirkulære 19/1860 af 29. december 1860 blev der indrettet Byposter i de byer der ved folketælingen i 1860 havde over 6000 indbyggere, her i blandt Horsens, på det tidspunkt havde byen en befolkning på 8990 personer. Byen havde fordoblet sit indbyggertal på ca. 10 år.

Brev til Hr. Schütte på Bygholm

26.marts1846 brev fra København til Horsens. Brevet er til Jægermester August Schütte.

Brevet er på bagsiden påført karte 12  -  16 skilling er taksten fra København til Horsens, der er derudover betalt 2 skilling i bærepenge.

 

Tobaksbestilling til Holland

Så langt tilbage, som i 1688 har man dyrket tobak i Horsens. I 1740 så store mængder, at man udførte tobak.Tobaksfabrikken der er tale om var ejet af Mads Bønnelykke. Fabrikken blev startet i 1787, den producerede i 1802 45.000 kg. årligt. Tobakken var for det meste dyrket på marker rundt om Horsens, noget var importeret fra Holland. Fabrikken der lå på Søndergade 24 lukkede i 1885.

 

Kassebrev

Privat brev til Inspektør Worm Horsens Statsfængsel.

Brevet er lagt i en postkasse, hvorfor postvæsnet skriver Kassebrev. Brevet er sendt EXPRES, modtager har betalt 80 øre ved modtagelsen.

Christian 5

F 5. KT Brev fra Skierildgaard ved  Horsens. Brevet er skrevet af Hans Sørensen de Hofman, til Borgmester Hans Christopher Hersleb i København. Brevet omhandler det Harboeske Enkekloster i København.Under hans ledelse foregik i årene 1758-1788 en større renovering af klosteret

Brevet er formodentlig afleveret privat hos postmester  Kirsten Jørgensdatter Saxe i Horsens, der har accepteret brevet som et tjenestebrev. 

Bersenbrück

Frankering til et undervejs liggende sted mellem to postkontorer i Det danske Monarki.
Det var efter Brevposttakst for Danmark af 28 marts 1801 § 3 stk.1 muligt at frankere til et undervejs liggende sted, således at afsender og modtager tilsammen betalte en porto, som ikke oversteg den porto, som skulle have været betalt for hele strækningen.

Braaskov

Opfrankeret helsagsbrev, annulleret med Braaskov stj. Stempel
Samtidig med Horsens Juelsminde jernbanens oprettelse den 25. maj 1884 oprettes et brevsamlingssted under ledelse af den stedlige stationsforstander. Den 24.1.1894 får det status af BSB. Den 1.11.1895 ændres status igen nu til BSF, og den 1.5.1907 ændres til JBS. I hele perioden er Braaskov underlagt Horsens.

Juelsminde

22.4.1886 Pakkeledsagebrev til Ringkøbing. Takst 1.4.1871-30.9.1902: Grundtakst 12 øre + 4 pr pund i alt 20 øre. Pakken er sendt fra Barrit, en station på linjen Juelsminde-Horsens. Der er ingen afsender, men det har uden tvivl været en forelsket ungersvend (se den indrammede påtegning i øverste venstre hjørne:"indhold levende blomster").

Militær

Brevet er en forespørgsel fra Holland, om Rasmus Peter Bakke, der søger optagelse i den hollandske "fremmedlegion" Hollænderne stiller spørgsmål til hans "pas" Spørgsmålene er: 1. Er han flygtet fra hæren/marinen, 2. er han kriminel. Den hollandske oberst beder om forskellige attester desangående.

Urinaler

Hvad postvæsnet ikke tog sig af eller ikke kunne. Normalt var det sådan, at postvæsnet kunne håndtere pakker op til 100 pund, og hvad der lå derover, måtte afsender selv sørge for anden befordring til.

  


Tak fordi du kiggede forbi min website, den indeholder noget om Horsens Posthistorie, nogle artikler jeg har skrevet, stempel- og statusoversigter og naturligvis mine eksponater vil kunne findes her på siden. Herudover vil du også kunne finde en opdateret liste over Horsens Poststempler. Og noget om Horsens og dens udvikling tilbage fra vikingetiden, hvor de første spor af byen optræder.

At alle hjemmesidens fotografier og artikler m.v. er gjort tilgængelig på internettet, betyder ikke, at de må kopieres frit. Jeg forventer at den gældende ophavsret bliver respekteret, og at man -i det mindste- spørger først.  Der vil almindeligvis ikke være "problemer" i lån af fsl-fotos m.v. til ikke-kommercielle formål, men --som skrevet-- spørg lige først ! ! !  (Jeg vil da også gerne vide, hvor og til hvad mine fotos evt. bliver brugt.)